شیوه بازی سازی برای مبتدیان-دیدار نخست

بازی سازی برای افراد مبتدی با گیم میکر-دیدار نخست


توضیحات کوتاهی درباره گیم میکر در دیدار مقدماتی گفته شد. اینک پروژه را می سازیم؛ و بخش کوچکی از آپشن های گیم میکر را معرفی می کنیم. در طی هر دیدار، مقدمات خاصی را زمینه سازی کرده و درباره اجزای مختلف بازی سازی به گفت و گو خواهیم پرداخت. می توانید مثل صفحه دیدار مقدماتی لینک تماشای ویدئو های آموزشی مارا در آپارات تماشا کنید.


تماشای دیدار اول بازی سازی برای افراد مبتدی در گیم میکر- دیدار نخست


منبع این نوشته : منبع
سازی ,بازی ,میکر ,نخست ,بازی سازی ,سازی برای ,دیدار نخست ,دیدار مقدماتی ,افراد مبتدی ,برای افراد مبتدی